02/07

Tornar

Acabar en l’oblit

Heraldo de Aragón

Joaquin Melguizo

La posada en escena desenvolupa un tractament molt dinàmic del text, dota a l’espectacle d’un bon ritme, planteja les nombroses transicions en tres escenes de forma intel·ligent i àgil i resol amb creativitat i de manera brillant les diferents situacions escèniques.